aqours終了間近により虹の話題でもちきり

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しで叶える物語(らっかせい)2018/05/30(水) 19:22:41.65ID:IMmnqvvt
やっぱ歩夢だよねーw


Slot
🌸🎴🌸
🎰🎰👻
🎴😜🎴
(LA: 1.00, 0.79, 0.74)


Slot
🌸🌸👻
🎰🎴🌸
🎴💰🎰
(LA: 0.83, 0.76, 0.73)


Slot
🎴💣🎰
👻👻🍜
🍒🍜😜
Win!! 4 pts.(LA: 0.68, 0.73, 0.72)


Slot
🎰🌸🎰
🌸🎴🍜
💰💰😜
(LA: 0.82, 0.75, 0.73)


Slot
💰🎰🎰
🍒😜🍜
😜👻😜
Win!! 2 pts.(LA: 0.75, 0.74, 0.72)


Slot
💰😜🍜
🍒👻😜
😜💣🍜
Win!! 2 pts.(LA: 0.50, 0.68, 0.70)


Slot
🎰🍜👻
🌸🎰💣
💰🌸🌸
(LA: 0.58, 0.69, 0.70)


Slot
👻🌸🍜
🍒🎴💰
😜💰💣
Win!! 2 pts.(LA: 0.40, 0.64, 0.68)


Slot
🍒💰👻
😜😜💣
🍜💣🌸
Win!! 4 pts.(LA: 0.24, 0.58, 0.66)


Slot
💣🍒🎰
🎰🍜🍜
🌸🎰😜
(LA: 0.23, 0.54, 0.64)


Slot
💣👻🎴
🎰🍜🍜
🌸👻🎰
(LA: 0.38, 0.55, 0.64)


Slot
😜🌸🌸
🍜🎴👻
💣💰🎴
(LA: 0.43, 0.55, 0.64)


Slot
🎴💰🍜
🎰😜💰
🌸💣💣
(LA: 0.40, 0.54, 0.63)


Slot
😜🍜👻
🍜👻💣
💣🎴🌸
(LA: 0.43, 0.53, 0.63)


Slot
🌸🎴🍜
💰🎰💰
🍒😜💣
Win!! 4 pts.(LA: 0.28, 0.49, 0.61)


Slot
🎴👻🎴
🎰🎴🍜
🌸🎰🎰
(LA: 0.40, 0.50, 0.61)


Slot
🍒💣🌸
😜🍒🎰
🌸🍜😜
Win!! 9 pts.(LA: 0.38, 0.49, 0.60)


Slot
🎴🎰😜
👻😜🍜
🍒👻💰
Win!! 4 pts.(LA: 0.61, 0.53, 0.61)


Slot
🎴💣👻
🎰👻💣
🌸🍜🌸
(LA: 0.54, 0.52, 0.60)


Slot
🍜🍒🍜
💣🍜🎰
🎰🎰🍜
Win!! 15 pts.(LA: 0.44, 0.50, 0.59)


Slot
🎴🍜🎰
🎰🎰😜
🌸🌸👻
(LA: 0.58, 0.52, 0.59)


Slot
💣🎰😜
🎰🌸👻
🌸🎴💣
(LA: 0.67, 0.54, 0.60)


Slot
💣🎰🍜
🎰😜😜
🌸👻🍜
(LA: 0.96, 0.62, 0.62)


Slot
🌸🎰😜
💰😜👻
🍒👻💣
Win!! 4 pts.(LA: 0.82, 0.62, 0.62)


Slot
💰🌸🌸
🍒🎴👻
😜💰🎴
Win!! 2 pts.(LA: 0.77, 0.62, 0.62)


Slot
💣🎰🎰
🎰🌸😜
🌸🎴👻
(LA: 0.56, 0.59, 0.61)


Slot
😜👻👻
🍜🎴🌸
💣🎰🎰
(LA: 0.61, 0.59, 0.61)


Slot
💣💰🎰
🎰😜😜
🌸💣👻
(LA: 0.47, 0.56, 0.59)


Slot
🍒🎴😜
😜💰🍜
🌸😜💰
Win!! 4 pts.(LA: 0.46, 0.55, 0.59)


Slot
👻💣🌸
🍒🍒🎰
😜🍜😜
Win!! 7 pts.(LA: 0.61, 0.58, 0.60)


Slot
💣🎴🎰
🎰🎰🍜
🌸😜😜
(LA: 0.61, 0.58, 0.59)


Slot
🌸😜😜
🎰💣🍜
🎴👻💰
(LA: 0.68, 0.60, 0.60)


Slot
👻😜💣
🍒💣👻
😜👻🌸
Win!! 2 pts.(LA: 0.72, 0.62, 0.60)


Slot
🎰👻🍜
🌸🍜🎰
💰👻🍜
(LA: 0.55, 0.58, 0.59)


Slot
🌸💣💰
💰🍒💣
🍒🍜👻
Win!! 9 pts.(LA: 0.50, 0.57, 0.58)


Slot
💣👻🎰
🎰🍜😜
🌸👻👻
(LA: 0.45, 0.56, 0.58)


Slot
🎰👻🎰
🌸💣🍜
💰🍒😜
(LA: 0.54, 0.57, 0.58)


Slot
🍒💣😜
😜👻👻
🍜🍜💣
Win!! 4 pts.(LA: 0.64, 0.59, 0.59)


Slot
🌸🎰👻
🎴🌸💣
👻🎴🌸
OPPAI Ban!! 🖐😝🌸(LA: 0.46, 0.55, 0.57)


Slot
🌸🍒💣
💰🍜🌸
🍒🎰👻
Win!! 4 pts.(LA: 0.43, 0.53, 0.57)


Slot
😜😜💣
🌸💣👻
🎰👻🌸
(LA: 0.61, 0.57, 0.58)


Slot
👻🍜💣
🍒🎰🌸
😜🌸👻
Win!! 2 pts.(LA: 0.60, 0.57, 0.58)


Slot
😜👻💣
🌸💣👻
🎰🍒🌸
(LA: 0.54, 0.56, 0.57)


Slot
🍜👻🌸
💣💣👻
🎰🍒🎴
(LA: 0.47, 0.54, 0.57)


Slot
🌸👻😜
🎰🎴🍜
🎴🎰💰
(LA: 0.58, 0.56, 0.57)


Slot
🎴🍜🎰
🎰🎰😜
🌸🌸👻
(LA: 0.55, 0.55, 0.57)


Slot
🎴💣🌸
👻👻👻
🍒🍜🎴
Win!! 14 pts.(LA: 0.56, 0.56, 0.57)


Slot
🌸👻👻
💰🍜🌸
🍒👻🎰
Win!! 4 pts.(LA: 0.65, 0.58, 0.58)


Slot
🎴🎰💣
🎰😜🌸
🌸👻👻
(LA: 0.77, 0.61, 0.59)


Slot
🍒🌸🎰
😜🎴😜
🍜💰👻
Win!! 4 pts.(LA: 0.62, 0.59, 0.58)


Slot
🎴🎰🍜
🎰🌸💰
🌸🎴💣
(LA: 0.41, 0.54, 0.57)

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています