μ's>>>>aqours(笑)が完全に証明されてしまう

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しで叶える物語(地震なし) (有能)2017/12/02(土) 12:10:57.32
花陽新UR追加最高順位11位
あくおすのブス追加最高順位12位
しかも月初ブーフトありでこれwwwww


埋め立て荒らしの被害に遭っていた前スレ
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/lovelive/1491996330/
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured


Slot
💣🎰🍜
🎰🌸😜
🌸🎴🍜
(LA: 1.50, 1.77, 1.79)


Slot
🍒🎰🍜
😜😜💰
🍜👻💣
Win!! 4 pts.(LA: 1.40, 1.72, 1.77)


Slot
💣🎴👻
🎰🎰🎴
🌸😜🍜
(LA: 1.40, 1.72, 1.77)


Slot
🌸🍜👻
🎰🎰🌸
🎴🌸🎰
(LA: 1.68, 1.76, 1.78)


Slot
🎴👻🎰
🎰🍜😜
🌸👻👻
(LA: 1.68, 1.76, 1.78)


Slot
🎰🍒🍜
🌸🍜😜
💰🎰🍜
(LA: 1.86, 1.79, 1.79)


Slot
💣👻😜
🎰💣🍜
🌸🍒💰
(LA: 1.86, 1.79, 1.79)


Slot
🍒👻🍜
😜💣💰
🍜🍒💣
Win!! 4 pts.(LA: 1.84, 1.79, 1.79)


Slot
🍜🍒💣
💣🍜👻
🎰🎰🌸
(LA: 1.84, 1.79, 1.79)


Slot
💰🌸🎰
🍒🎴🍜
😜💰😜
Win!! 2 pts.(LA: 1.98, 1.84, 1.81)


Slot
🎴👻🍜
👻🎴😜
🍒🎰🍜
Win!! 4 pts.(LA: 1.98, 1.84, 1.81)


Slot
🌸🍜👻
💰🎰🌸
🍒🌸🎰
Win!! 4 pts.(LA: 1.72, 1.79, 1.79)


Slot
🍒🌸💣
😜🎴🌸
🌸💰👻
Win!! 4 pts.(LA: 1.72, 1.79, 1.79)


Slot
🍜🍜🍜
💣🎰😜
🎰🌸🍜
Win!! 15 pts.(LA: 1.67, 1.77, 1.78)


Slot
👻😜🎰
🍒💣🍜
😜👻😜
Win!! 2 pts.(LA: 1.67, 1.77, 1.78)


Slot
🍒👻🍜
😜🍜😜
🌸👻🍜
Win!! 4 pts.(LA: 1.59, 1.74, 1.77)


Slot
🍜🎴👻
💣💰🌸
🎰😜🎰
(LA: 1.59, 1.74, 1.77)


Slot
🌸🎴🍜
🎰💰😜
🎴😜🍜
(LA: 1.98, 1.81, 1.79)


Slot
🍒🎴🌸
😜💰👻
🌸😜🎴
Win!! 4 pts.(LA: 1.98, 1.81, 1.79)


Slot
🌸🍒💣
🎴🍜👻
👻🎰🌸
(LA: 1.76, 1.78, 1.78)


Slot
👻💰😜
🍒😜👻
😜💣💣
Win!! 12 pts.(LA: 1.76, 1.78, 1.78)


Slot
💰🎰👻
🍒😜🌸
😜👻🎰
Win!! 2 pts.(LA: 1.85, 1.79, 1.79)


Slot
🌸🌸🍜
🎰🎴😜
🎴💰🍜
(LA: 1.85, 1.79, 1.79)


Slot
🌸👻🌸
💰🍜🎰
🍒👻😜
Win!! 4 pts.(LA: 1.89, 1.82, 1.80)


Slot
🌸👻🌸
🎰🎴🎰
🎴🎰😜
(LA: 1.89, 1.82, 1.80)


Slot
🎴🍜🍜
🎰👻🎰
🌸🎴🍜
(LA: 1.72, 1.79, 1.79)


Slot
🍒🍜👻
😜👻🎴
🍜🎴🍜
Win!! 4 pts.(LA: 1.72, 1.79, 1.79)


Slot
🎴🎰🍜
🎰😜💰
🌸👻💣
(LA: 1.52, 1.73, 1.76)


Slot
😜👻💰
🍜🎴💣
💣🎰👻
(LA: 1.52, 1.73, 1.76)


Slot
💰🌸🌸
🍒🎴🎰
😜💰😜
Win!! 2 pts.(LA: 1.59, 1.72, 1.76)


Slot
🌸💣👻
💰🍒🎴
🍒🍜🍜
Win!! 9 pts.(LA: 1.59, 1.72, 1.76)


Slot
🍒💰🎰
😜😜🍜
🍜💣😜
Win!! 4 pts.(LA: 1.77, 1.74, 1.76)


Slot
🍒🍜😜
😜🎰👻
🌸🌸💣
Win!! 4 pts.(LA: 1.77, 1.74, 1.76)


Slot
🌸🎴🌸
💰💰🎰
🍒😜😜
Win!! 4 pts.(LA: 1.92, 1.78, 1.77)


Slot
🌸🎴💣
🎰💰🌸
🎴😜👻
(LA: 1.92, 1.78, 1.77)


Slot
🎰🎴😜
🌸🎰👻
💰😜💣
(LA: 2.06, 1.81, 1.78)


Slot
🍒💣👻
😜🍒💣
🌸🍜🌸
Win!! 9 pts.(LA: 2.06, 1.81, 1.78)


Slot
🌸😜💰
🎰💣💣
🎴👻👻
(LA: 2.12, 1.86, 1.80)


Slot
🌸🌸💣
💰🎴👻
🍒💰🌸
Win!! 4 pts.(LA: 2.12, 1.86, 1.80)


Slot
🍒💣🍜
😜👻🎰
🌸🍜🍜
Win!! 4 pts.(LA: 1.68, 1.77, 1.77)


Slot
👻💣🎰
🍒🍒🍜
😜🍜😜
Win!! 7 pts.(LA: 1.68, 1.77, 1.77)


Slot
😜💣🌸
🌸🍒🎰
🎰🍜😜
(LA: 1.80, 1.80, 1.78)


Slot
😜🌸👻
🌸🎴💣
🎰💰🌸
(LA: 1.80, 1.80, 1.78)


Slot
💣🍜👻
🎰👻🌸
🌸🎴🎰
(LA: 1.88, 1.82, 1.79)


Slot
😜🌸🎰
🌸🎴🍜
🎰💰😜
(LA: 1.88, 1.82, 1.79)


Slot
🍒🌸💰
😜🎴💣
🍜💰👻
Win!! 4 pts.(LA: 1.97, 1.84, 1.79)


Slot
🎴👻💰
👻🍜💣
🍒👻👻
Win!! 4 pts.(LA: 1.97, 1.84, 1.79)


Slot
🌸🎰👻
🎰🌸💣
🎴🎴🌸
OPPAI Ban!! 🖐😝🌸(LA: 1.84, 1.82, 1.79)


Slot
😜👻👻
🍜🍜💣
💣👻🌸
(LA: 1.84, 1.82, 1.79)


Slot
🎴🍜🎰
🎰🎰🍜
🌸🌸😜
(LA: 2.00, 1.86, 1.80)


Slot
🍒👻💣
😜💣🌸
🌸🍒👻
Win!! 4 pts.(LA: 2.00, 1.86, 1.80)

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています